De website wordt helaas niet ondersteund door de betreffende browser. We raden je aan om de website in een ander browser te bekijken.

Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht

Let op: wij hebben op dit moment te maken met langere levertijden dan u van ons gewend bent

Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Quality in Motion link naar website

Duurzaamheid

“ONS STREVEN NAAR CO2-NEUTRAAL WERKEN GELDT NIET ALLEEN VOOR PRODUCTIE EN MONTAGE,
MAAR OOK OP KANTOOR ZIJN WE ER ONS HONDERD PROCENT VAN BEWUST.„
JOSÉ VAN KAN

 

Eco changes

Bij het Mitsubishi Conglomeraat staan duurzaamheid en Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) al jaren hoog in het vaandel. In de periode tussen 1970 en 2010 werd bij Mitsubishi Elevator Europe het energieverbruik al met ongeveer zeventig procent verminderd. Om het belang van een duurzame samenleving te onderstrepen heeft Mitsubishi Electric de ‘Eco Changes’ verklaring in het leven geroepen. Hierin staat het beleid omtrent de omgang met het milieu en het streven naar een duurzame toekomst omschreven. Dit wordt onder andere bereikt door het ontwikkelen en gebruiken van wereldwijde vernieuwende milieutechnologieën.

Een voorbeeld hiervan is het optimaliseren van een besturingssysteem voor onze liften, zodat de liften efficiënter worden ingezet en hiermee het energieverbruik, en dus de CO2 uitstoot, daalt. Meer over energieterugvoeding en andere innovaties staat hier.

Onderdeel van deze verklaring is de Environmental Vision 2021: een lange termijn visie op het gebied van duurzaamheid. De doelen zijn gesteld voor 2021, wanneer het 100-jarig bestaan van het Mitsubishi concern een feit is.

Bekijk de video

Deelnames

 

Dutch Green Building Council

In duurzaamheid loopt Mitsubishi Elevator Europe voorop in de markt. Om dat te onderstrepen participeren wij in de Dutch Green Building Council. Duurzaam bouwen is de trend en Mitsubishi sluit daar naadloos op aan.

Een duurzaam gebouw vereist een duurzame lift, nietwaar? Mitsubishi liften dragen bij aan het verhogen van de BREEAM score, die staat voor duurzaamheid in een breed perspectief.

Bekijk de website

Park 2020

Park 2020 is de eerste full service Cradle to Cradle werkomgeving in Nederland. In dit park wordt een uniek niveau van duurzaamheid gerealiseerd door middel van een ontwerpaanpak waarin de mens centraal staat. Het doel hiervan is de schoonste, meest inspirerende en productieve werkomgeving te realiseren tot op heden. Hierbij wordt hoogwaardige duurzaamheid bereikt door de toepassing van de Cradle to Cradle – filosofie(C2C), geïntroduceerd door de Amerikaanse architect William Mcdonough en de Duitse chemicus Michael Braungart.

Als founding partner van Park 20|20 werkt Mitsubishi Elevator Europe constant mee aan het implementeren en optimaliseren van deze Cradle to Cradle filosofie. Dit komt onder andere tot uiting in de door ons geleverde liften voor het BSH gebouw, het FOX kantoor, het FiFPro House en het Bluewater kantoor die alleen voorzien zijn van speciale en zeer energiezuinige liften.

Bekijk de website

Breeam

Milieu beoordelingssysteem BREEAM is in 1990 geïntroduceerd door the Building Research Establishment (BRE). De BRE Environmental Assesment Method (BREEAM) was het eerste beoordelingssysteem voor ‘groene’ gebouwen. Voor deze certificering zijn de volgende niveaus te behalen: Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding.

In Nederland wordt er volgens de BREEAM-NL gecertificeerd. Voor liftinstallaties (beoordeling punt ENE 8, versie 2011 nieuwbouw) is een maximum van twee credits te halen. Gebouwen met liften van Mitsubishi Elevator Europe die twee credits haalden staan onder andere in Park 2020.

Bekijk de website

Duurzaam gebouwd

Een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en daarbij behorende CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Duurzaam Gebouwd is een kennisplatform dat door het delen van kennis en netwerk de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit willen helpen.

Als actief lid van dit platform stimuleert Mitsubishi Elevator Europe een duurzamere bouwwereld en aan de andere kant worden wij geïnspireerd om nóg meer over duurzaamheid na te denken.

Regelmatig verschijnen er artikelen van ons in de nieuwsbrief en op de website van Duurzaam Gebouwd. Daarnaast zijn wij te vinden op belangrijke events van Duurzaam Gebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Building Holland in de Amsterdam Rai waar wij een van de Eventpartners zijn.

Bekijk de website

Bekijk de video

Sponsoring

Naast het bieden van hoogwaardige en betrouwbare liftinstallaties, advies en ontzorging, staat ook maatschappelijke betrokkenheid bij Mitsubishi Elevator Europe voorop.

Hiervoor nemen wij met regelmaat deel aan sponsoracties, waaronder:

  • Stichting Hulphond Nederland;
  • Kleurboek Kiekeboe;
  • Kinderen in het verkeer;
  • Ropa-Run;
  • Alpe d’Huzes;
  • Radio 538 for Warchild;
  • Motor Auto Club.

Social return (SROI)

Voor Social Return on Investment (SROI) bestaand meerdere definities en is vaak multi-interpretabel. Samenvattend hebben wij als Mitsubishi Elevator Europe B.V. binnen de kaders van onze bedrijfsvoering een definitie geformuleerd, zijnde:

“Social return afspraken hebben als doel om o.a. een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”

Om dit te realiseren wordt er gewerkt volgens het bedrijfszorgsysteem. Hetgeen zodanig opgesteld is en onderhouden wordt dat voldaan wordt aan de criteria welke gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001, de NEN-EN-ISO 14001, de Liftenrichtlijn 2014/33/EU en de VGM Checklist Aannemers (VCA**).

De Directie van Mitsubishi Elevator Europe streeft naar continuïteit, waarbij het behouden van marktaandeel en het behalen van een acceptabel rendement tot de hoofdprioriteiten behoren, hetgeen is goedgekeurd door de aandeelhouders. Dit alles dient te geschieden onder naleving van de vigerende regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

Om dit te realiseren wordt er gewerkt volgens het bedrijfszorgsysteem. Hetgeen zodanig opgesteld is en onderhouden wordt dat voldaan wordt aan de criteria welke gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001, de Liftenrichtlijn 2014/33/EU en de VGM Checklist Aannemers (VCA**). De implementatie van de NEN-EN-ISO 14001, de MVO Prestatieladder danwel meerdere benodigde certificaten is op dit moment in onderzoek. Het bedrijfszorgsysteem impliceert dat de organisatie van het bedrijf de uitvoering van de werkzaamheden zodanig inricht, dat aan de veranderende vragen uit de markt en aan de eisen van de klanten kan worden voldaan. Dit impliceert tevens dat management van processen, personeel en middelen zodanig moet worden uitgevoerd, dat klanttevredenheid op een maatschappelijk acceptabele wijze moet worden gerealiseerd, met inachtneming van de wettelijke regelgeving.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Onze bedrijfsactiviteiten zijn erop gericht continu de kwaliteit van ons werk, de arbeidsomstandigheden van ons personeel en het milieu voor ons en onze omgeving te verbeteren en zo tevens de klanttevredenheid te verhogen. Uitgangspunt is daarbij dat wij op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormt onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit wordt vormgegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten op het milieu (planet) en de interne­ & externe klanten (people).

Een paar voorbeelden van MvO:

  • Er is een jaarlijks budget voor opleidingen, het verzorgen van stageplekken, deelname bij de SOL (Stichting Opleiding Lifttechniek) en de nauwe contacten met de ROC;
  • Mitsubishi Elevator Europe BV heeft een eigen studiefonds waarbij de kinderen van haar werknemers een maandelijkse vergoeding krijgen om studeren te stimuleren;
  • We organiseren regelmatig rondleiding voor scholen.