De website wordt helaas niet ondersteund door de betreffende browser. We raden je aan om de website in een ander browser te bekijken.

Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Quality in Motion link naar website

Wet- en regelgeving MOVE

Onderstaande wet- en regelgeving is van toepassing op uitgebrachte offertes.

Warenwetbesluit Liften (17-2-2016) van toepassing vanaf 24 februari 2016 (is incl. Richtlijn Liften 2014/33/EU, geldig vanaf 20-4-2016).
Eisen uit het “Handboek voor toegankelijkheid”, voor zover uitdrukkelijk beschreven.
NEN-EN 81-20; 2014 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften – Liften voor het vervoer van personen en personen-goederen.Deel 20: Personenliften en personen-goederenliften.
NEN-EN 81-50; 2014 Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften – Onderzoeken en beproevingen.Deel 50: Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en beproevingen van liftonderdelen.
NEN-EN 81-28; 2003 Bewaking op afstand voor personen en personen-/goederenliften.
NEN-EN 81-73; 2016 Gedrag van liften in geval van brand.

 

Niet meegenomen zijn eventuele kosten met betrekking tot:
Eisen uit het “Handboek voor toegankelijkheid” voor zover niet uitdrukkelijk beschreven.
Eisen uit “Het Bouwbesluit” aangaande brandweerliften, met name de schachtventilatie.
Plaatselijk geldende brandweervoorschriften.

 

Daarnaast is de volgende aanbeveling van toepassing:
NPR 5073 Ondanks dat de geoffreerde installatie(s) tot de geruisarmste in zijn soort behoort, adviseren wij u voor de schacht(en) tenminste de NPR 5073 te hanteren als bouwkundig uitgangspunt voor het minimaliseren van geluidshinder. Voor woningen adviseren wij tenminste gedilateerde schachten toe te passen indien verblijfsruimten direct grenzen aan de  schacht(en).