Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
nl en de
Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Quality in Motion link naar website

VvEO onderzocht: tevredenheid liftonderhoud

Geplaatst op 28 februari 2019

Rondom diverse VvE beurzen deed onderzoekspartij 'VvEO' online en offline onderzoek naar tevredenheid rondom liftonderhoud onder VvE's. Onder de 1176 bestuurders en beheerders van Nederlandse VvE’s kwamen een aantal opvallende feiten naar boven. Zo is er veel ruimte voor verbetering op het gebied van bewustwording over en inzichtelijkheid / transparantie van liftonderhoudskosten.

Liftonderhoud: waar betalen we eigenlijk voor?

Liftonderhoud is voor veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lastige tak van sport. Bijna 40% van de bestuurders van een VvE weet niet wat er in hun onderhoudscontract staat. Meer dan 40% weet bovendien niet hoeveel ze voor liftonderhoud betalen. Veel VvE’s zijn dan ook niet enthousiast over hun partij voor liftonderhoud. Dit blijkt uit een onderzoek door VvEO onder 1176 bestuurders en beheerders van Nederlandse VvE’s. En dat terwijl de lift een flinke kostenpost is voor VvE’s.

Gebrek aan transparantie

Er is onder de bestuurders en beheerders vooral veel onduidelijkheid over wat er wel en niet binnen het contract valt. Hoe zit het met reparaties? En wie betaalt er als er een onderdeel van de lift niet meer gerepareerd kan worden? Basisinformatie, zoals de duur of einddatum van het contract, is vaak wel bekend: bijna 70% van de ondervraagden weet precies wanneer hun contract afloopt. Door het gebrek aan transparantie is het voor VvE bestuurders lastig om een eerlijke en inhoudelijke vergelijking van de contracten en voorstellen te maken. Er is voor partijen in liftonderhoud veel ruimte voor verbetering op het gebied van inzichtelijkheid in en transparantie over de kosten voor liftonderhoud.

Lastig beslissingen maken

Voor VvE’s blijkt het moeilijk om beslissingen te nemen rondom liftonderhoud. Zo moeilijk zelfs, dat meer dan 40% van de ondervraagden een adviesbureau gebruikt wanneer ze nieuwe keuzes rondom het onderhoud van hun lift moeten maken. Zelf hebben ze niet de kennis om een eerlijke en inhoudelijke vergelijking te maken. Maar er zijn meer redenen: zo zijn leden vaak niet geïnteresseerd en betrokken bij de vereniging. Daardoor komt de besluitvorming niet of traag op gang. Dat leidt trouwens niet alleen tot problemen rondom liftonderhoud, maar ook in zaken als verduurzaming van het wooncomplex. Bovendien zijn de verschillende aanbiedingen van verschillende liftonderhoudspartijen niet transparant. Dat bemoeilijkt het beslistraject.

Negatieve beoordelingen

Over het algemeen zijn de VvE’s tevreden over de kwaliteit die hun partij voor liftonderhoud levert. Ze zijn blij met de liftservice ze vinden de respons wanneer hun lift een storing heeft en de kwaliteit van het onderhoud goed. Toch zouden ze hun liftonderhoudspartij niet aanraden aan andere VvE’s. Waarom niet? Allereerst zijn ze niet tevreden over de prijs. Maar ook de communicatie met het beheer en in het bijzonder de onduidelijkheid rondom afspraken in het contract leiden tot ontevredenheid. En die zijn juist heel belangrijk voor VvE’s.

Behoefte aan nieuwe diensten

Wat is er nodig om VvE’s wel tevreden te laten zijn met hun liftonderhoud? Denk aan een all-in aanbod, waarbij het onderhoud, inclusief reparaties en vervangingen in een vast contract komen. Dat zorgt voor een veel helderder contract: alle kosten zitten tenslotte inbegrepen. Mitsubishi Elevator Europe levert dit al aan onder de noemer M-Use®. De lift kan in zo’n constructie zelfs eigendom blijven van de leverancier, in plaats van alle losse eigenaren binnen de VvE. Daarmee zijn ook de problemen rondom betrokkenheid binnen de VvE op het gebied van liftonderhoud uit de weg. Een dergelijk contract kan VvE’s bovendien helpen een goede inschatting van hun kosten te maken en uiteindelijk zelfs een goedkopere optie te zijn. Voor de VvE zelf, maar natuurlijk ook voor de huizeneigenaren die lid zijn.

Bekijk het hele onderzoek.

Geef een reactie