De website wordt helaas niet ondersteund door de betreffende browser. We raden je aan om de website in een ander browser te bekijken.

Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht

Let op: wij hebben op dit moment te maken met langere levertijden dan u van ons gewend bent

Search
Generic filters
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Quality in Motion link naar website

Circulariteit en ISO 14001 milieumanagement

Hoe past Mitsubishi ISO 14001 toe?

Om ook de generaties na de onze te laten leven in een wereld zoals wij deze nu kennen, is het van belang om middels het bedrijfsleven de focus te leggen op duurzaamheid. Hoe gaan we om met behoeftes zoals milieu, maatschappij en economie? De ISO 14001 milieunorm is een internationaal geaccepteerde standaard, dat ontwikkeld is voor milieu managementsystemen. Met zo’n milieu managementsysteem, wat gebaseerd is op de ISO 14001 milieunorm, besteden we structureel aandacht aan onze milieuprestaties in de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn er al een aantal stappen doorgevoerd en staan er duurzame stappen op de planning.

liften en planten

De denkwijze van Mitsubishi Elevator Europe

Wij streven ernaar als organisatie om de beste en meest duurzame verticale mobiliteitsoplossing te realiseren voor onze klanten en eindgebruikers. Mede door de koers te zetten richting duurzaamheid en de behoefte aan een circulaire economie hebben wij bij Mitsubishi M-Use® ontwikkeld.

Naast het ontwikkelen van energie-efficiënte producten willen wij bij Mitsubishi continue blijven inzetten om zo bewust mogelijk te produceren; dit loopt uiteen van investeren in het bewust worden van ons personeel tot aan het inkopen van groene energie.

Welke stappen heeft Mitsubishi Elevator Europe gezet

Al bijna 40 jaar geleden werd de eerste stap gezet. In de periode tussen 1970 en 2010 werd bij ons het energieverbruik van de nieuw te bouwen liften al met ongeveer zeventig procent verminderd.

Vanaf 2000 is het bij Mitsubishi Elevator Europe bedrijfsregel om al het afval zoals papier, metaal en ander restafval zorgvuldig te sorteren om voorbereid te zijn op volledige recycling

Januari 2017: is het volledige bedrijfspand overgegaan op groene stroom van E-on (Eneco). Hierdoor is het aandeel van de elektrische energie in onze jaarlijkse C02 uitstoot gedaald van 156.200kg naar 0kg.

Oktober 2017: Het Madaster materialenpaspoort

Een van deze gerealiseerde stappen is het ontwikkelen van het Materiaalpaspoort, deze haalt de materialen uit de anonimiteit. In oktober 2017 hebben we samen met Madaster een overeenkomst getekend om M-Use® liften te voorzien van een materialenpaspoort. Met dit paspoort worden bouwmaterialen geregistreerd tijdens bouw en gedurende de levensduur op basis van onder andere financiële waarde, levensduur en kwaliteit. Het Materiaalpaspoort wordt opgesteld met zoveel mogelijk grondstoffen die 100% recyclebaar zijn en dus opnieuw als grondstof ingezet kunnen worden.

Materialenpaspoort voor liften

In ons materialenpaspoort in ®Madaster worden alle (her)gebruikte materialen van de Mitsubishi M-Use® liften gedocumenteerd: waar en in welke hoeveelheid zijn ze toegepast en hoe zijn ze verwerkt of gemonteerd.

Mitsubishi M-Use® is, zoals in de video ook te zien is, 200% te gebruiken kijkende naar de rol van circulariteit. Hier zijn we erg trots op.

Vervanging plastic

September 2017: We maken de overstap naar stenen mokken en houten roerstaafjes. Dit ter vervanging van plastic (188.000 p/jr. en 2.441 kg CO2 uitstoot).

Staalconservering

April 2018: Samenwerking met het talent van de toekomst van het ROC A12 en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

ISO 14001 certificaat

April 2018: Deze maand hebben wij onze ISO 14001 certificaat mogen ontvangen vanuit TUV Nederland, wij zijn zeer verheugd met deze mijlpaal.

 

Januari 2018: Pace Pledge

Tijdens de 48e editie van het “World Economic Forum” in Davos, vond in januari 2018 “The Capital Equipment Pledge” plaats. Een initiatief van het “Platform for Accelerating the Circular Economy” (PACE), een publiek-private samenwerking onder leiding van Royal Philips, de Global Environment Facility en de UN Environment. Het doel van deze ‘Pledge’ is om een boost te geven aan de realisatie van een circulaire economie. Het circulaire pleidooi werd woensdag 24 januari gepresenteerd door Frans van Houten, CEO van Royal Philips. Een coalitie van bedrijven, waaronder ons bedrijf, stelde een bijzondere Pledge samen.

September 2018: Digitalisering van de afdeling administratie. Het papier gebruik wordt op deze afdeling met 14.000 vellen per jaar verminderd

Ons schoonmaakbedrijf, firma Clean Vision heeft tevens een ISO 14001 certificaat en verzorgt schone werkruimtes door te werken met ECO producten.

Elke verantwoorde stap die wij kunnen zetten richting duurzaamheid, is er een voorruit. We blijven ons hierin ontwikkelen.

Wij hebben een Groencertificaat voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 gebruiken wij 100% groene elektriciteit van ENGIE.

Welke stappen wij willen realiseren

  • Alle componenten van M-Use® liften voor 100% recyclen en/of hergebruiken en aan het einde van hun levenscyclus terugkeren.
  • Het creëren van producten en diensten die bijdragen aan de 3R’s (verminderen, hergebruiken en recyclen) gedurende de hele levenscyclus van het product.
  • Verlagen van de CO2-uitstoot van ons productgebruik. Dit was in 2011: 1252 ton, in 2017: 848 ton en de doelstelling voor 2021: 757 ton Co2. Dit betekent een reductie van 40% t.o.v. 2011.

 

Januari 2019: EPD certificaat gepubliceerd door MRPI

Mitsubishi Elevator Europe heeft voor haar NEXIEZ-MRL liften een EPD certificaat verkregen. Een EPD, afkorting voor ‘Environmental Product Declaration’ is een internationaal erkend document, waarin de duurzaamheidsgegevens van een product worden vermeld. Het MRPI-certificaat is opgesteld in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804. De Nexiez-MRL is onze wereldwijde machinekamerloze lift, deze verbruikt 70% minder energie als we deze vergelijken met onze liften uit de jaren 80. Het certificaat is hier te downloaden.