Kostenbesparing dankzij gedegen liftonderhoud

Hoe het onderhoud van een lift eruit ziet, hangt af van factoren als het type lift, gebruik en omgeving. Tijdens een onderhoudsbeurt controleren we de installatie op diverse punten: deze worden in het onderhoudsschema aangegeven. Een speciaal punt van aandacht tijdens elk onderhoud is vanzelfsprekend de veiligheid voor gebruikers. Als gebouweigenaar of vastgoedontwikkelaar wil je geen last hebben van storingen en oponthoud: gebruikers die vastzitten in een lift of storingen ervaren is vervelend, en wil je zoveel mogelijk voorkomen.

Onderhoud voor alle soorten en maten

Onze servicemonteurs onderhouden niet alleen onze Mitsubishi Elevator Europe liften, maar ook liften van andere merken. Zij krijgen een intensieve, interne training voor ieder merk dat wij in onderhoud hebben. Hierdoor weten onze monteurs precies waar ze op moeten letten. Dat verschilt namelijk per type en merk lift. Door het onderhoud en de service hier op af te stemmen, vergroten we de beschikbaarheid van elke installatie.

Ook onze nieuwste lift, de MOVE, valt binnen de kennis en kunde van onze monteurs. De MOVE is voorzien van de nieuwste technologie en biedt daardoor extra mogelijkheden om beter – of eigenlijk: gerichter – onderhoud te plegen. Zo is het mogelijk om via een Remote Monitoring Systeem de status van de lift op afstand te bewaken. Hierdoor constateren we afwijkingen ten opzichte van de ‘normale’ situatie nog eerder, en anticiperen we sneller op onvolkomenheden.

Kostenbesparing; nu en in de toekomst

Door te investeren in goed onderhoud, voorkom je problemen – en daarmee kosten – in de toekomst. Sterker nog: je verlaagt de TCO-kosten. Door een lift periodiek te onderhouden, wordt slijtage tijdig opgemerkt en de levensduur van componenten verlengd. Hiermee bespaar je niet alleen directe kosten in de vorm van een laag storingspercentage; ook indirecte kosten vermijd je. Wanneer een lift niet beschikbaar is, verstoord dat in veel gevallen bedrijfsprocessen. Denk aan werknemers en bezoekers die verdiepingen niet kunnen bereiken. Een goed voorbeeld van kostenverhogende omstandigheden die ook van de klant veel tijd en aandacht vragen.

Servicecontract van MEE

Onze contracten stemmen we volledig af op de wensen van de klant. Hoe veel, hoe vaak en met welke duur het onderhoud plaatsvindt, is afhankelijk van de mate van gebruik van de lift, het type gebruik (kantoor, industrie, appartementen, ziekenhuizen) en de omgeving (binnen/buiten opstelling, openbaar toegankelijk etc.). Deze factoren spelen een grote rol bij het bepalen van het aantal beurten en de benodigde tijd per onderhoudsbeurt. Daarnaast is het afhankelijk van het type contract wat wel of niet valt onder onderhoud.

Benieuwd wat onze servicemonteurs voor uw gebouw en lift kunnen betekenen? Neem contact op met onze servicespecialisten Alex Admiraal of Wim van Helden.

Meer informatie over liftonderhoud

Zorgeloos liftgebruik: gegarandeerd de hoogste kwaliteit voor jouw project met het M-Use® gebruiksmodel

vrouw gebruikt lift

Van eigendom naar gebruiksmodel

Vroeger was het simpel: als ontwikkelaar bedacht je een gebouw en een aannemer realiseerde het. Je gaf de aannemer een bepaald budget voor de aanschaf van een lift en hij maakte op basis daarvan de keuze welke lift er geplaatst zou worden. Dat was niet per se de allerbeste lift, maar de lift die het best binnen het aanschaffingsbudget zou passen. De eigenaar kocht het nieuwe gebouw en werd daarmee ook eigenaar van de lift. De volledige aanschafkosten van de lift werden doorgerekend in de stichtingskosten.

Het project werd opgeleverd en de lift ging de gebruiksfase in. Bij elke storing kwam een monteur, die kostte geld. Kapotte onderdelen? Extra kosten voor de gebouweigenaar. Na ongeveer 20 jaar was de lift afgeschreven en werd hij vervangen, met alle nieuwe aanschafkosten die daarbij komen kijken. De oude lift en onderdelen belandden bij het oud ijzer.

Wij geloven dat dit anders kan. Met ons gebruiksmodel van M-Use® bepaal je zelf de hoogte van de initiële investering. De aanschafkosten spreiden we evenredig uit over de levensduur van de lift. Daarbij hanteren we een vast jaarbedrag voor onderhoud en exploitatie. We garanderen daarbij maximaal één storing per jaar. Zijn het er toch twee? Dan geven we geld terug. Zo blijven wij, als eigenaar van de lift, ook risicodrager voor storingen en andere defecten. We kunnen wel een pagina volschrijven met de voordelen van M-Use®, maar hoe pak je dit als projectontwikkelaar aan?

Leg het gebruiksmodel vast en wees hier transparant over

Iedereen vindt het fijn om te weten waar hij aan toe is. Wij gaan een contract aan met jou als ontwikkelaar, maar krijgen natuurlijk met alle partijen te maken. Maak het gebruiksmodel daarom onderdeel van je project en leg het vast in contracten, koopaktes en de prospectus.

Zo weet een aannemer bij aanvang dat hij met ons gaat samenwerken en dat hij zelf geen leverancier hoeft te zoeken. Wij zijn geen standaard liftleverancier, maar denken als partner mee wat de beste liftoplossing voor het desbetreffende project is.

De toekomstig gebouweigenaar weet op zijn beurt dat het onderhoud en eigenaarschap van de lift al in de ontwikkelfase is geregeld en vastgelegd. Hij heeft duidelijk op een rij welke kosten er gemaakt gaan worden en wat hij in ruil daarvoor van ons als lifteigenaar en risicodrager mag verwachten.

Toon de voordelen van een gebruiksmodel

Een gebruiksmodel is een waardevermeerdering. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen de voordelen zien, voordat we de afspraken vastleggen.

Je kunt in de prospectus bijvoorbeeld deze grafiek opnemen, waarin we de kosten van een traditioneel verkoop/eigendom-model vergelijken met het gebruiksmodel van M-Use®:

grafiek kosten traditionele lift versus M-Use

  1. Een initiële investering waar jij de hoogte van bepaald.
  2. Na 20 jaar kan de lift nog even mee, nieuwe investeringen zijn niet nodig, de jaarlijkse kosten kunnen omlaag.
  3. De lift hoeft niet vervangen te worden, na 20 jaar zijn nieuwe aanschafkosten niet nodig.
  4. Door ons vakkundige onderhoud garanderen wij de afgesproken liftprestaties voor 40 jaar.
  5. Is de lift echt op? Aan het eind van de gebruikscyclus zorgen wij dat alle onderdelen hergebruikt en gerecycled worden.

Doordat je zelf de hoogte van de initiële investering bepaalt, verspreid je de plaatsingskosten eerlijk en evenredig over de huidige en de toekomstige gebruikers. Omdat deze kosten voor de komende 40 jaar in het contract vastliggen, weet iedereen nu en later wat hij kan verwachten.

Afbakening van de werkzaamheden

Niemand is gebaat bij onduidelijkheden, daarom maken we graag goede afspraken over de realisatiefase. Met jou en de aannemer bakenen we de verwachte werkzaamheden af. Wanneer komen wij in actie? Wat wordt er van ons verwacht als het aankomt op het regelen van een CAR-verzekering of toegangscontroles?

Als alle afspraken rond zijn en de hoofdaannemer op de hoogte is, gaan we aan de slag.

Meer informatie over M-Use® Neem contact op

Wat als mijn budget niet toereikend is voor een nieuwe lift?

Waarom de lift vervangen?

Het gebouw, bestaande uit 44 appartementen, stamt net als de lift uit de jaren ’60. Veel bewoners wonen er sinds die tijd. De oorspronkelijk lift had nog een ouderwetse zware draaideur, die handmatig bediend werd. Ton Timmer, voorzitter van de VvE vertelt: ‘’Je kunt je voorstellen dat dit op den duur problemen geeft. Bewoners in een rolstoel kunnen de lift niet meer zelfstandig open en dicht doen. Bij calamiteiten moet de brandweer komen assisteren, omdat er geen brancard in de lift past. Dat was allemaal niet meer van deze tijd”.

Verruimen van de liftschacht erg duur

Tijd voor verandering dus! In 2016 sprak de VvE haar wens uit voor een nieuwe lift. Aanvankelijk zou deze in de bestaande liftschacht komen. Na een offertetraject bleek dat de schacht moest worden uitgebreid. Dit omdat er een brancard vervoerd moet kunnen worden. Kosten: € 2500 per huishouden. In totaal zou de nieuwe lift € 180.000 gaan kosten.

Dit was financieel niet haalbaar voor de VvE. Maar hoe nu verder? Een bewoner die bij een andere tak van Mitsubishi werkzaam is, attendeerde het bestuur op de M-Use® lift Doordat de lift met M-Use® in bruikleen wordt genomen, waarbij wordt betaald voor het daadwerkelijke gebruik, hoefde de VvE geen grote investering van €180.000 te doen. Bijkomend voordeel was ook dat de kosten van de nieuwe lift eerlijk gedeeld konden worden met huidige en toekomstige bewoners..

M-Use® als oplossing voor een gezond MJOP

Tijdens een ledenvergadering heeft Mitsubishi een uitleg gegeven over M-Use®. Bewoners konden al hun vragen stellen over deze liftconstructie. Om het bestuur te laten zien hoe M-Use® wordt ervaren door bestaande klanten van Mitsubishi, werd er een bezoek gebracht aan een andere VvE. Medio 2019 koos het bestuur unaniem voor M-Use®. Doorslaggevend was het financiële aspect. Doordat de VvE geen grote investering hoeft te doen, houden ze nu geld over voor andere onderhoud aan het gebouw.

‘’Onze keuze voor M-Use® heeft voornamelijk te maken met het feit dat onze bewoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Hierdoor kunnen we deze kosten in onze MJOP verwerken voor een periode van 20 jaar. Tevens speelde het contact met de medewerkers van Mitsubishi een grote rol. Het contact liep soepel en we kregen snel antwoorden op onze vragen. Dat geeft een vertrouwd gevoel’’, aldus Ton Timmer

Feestelijke opening

Inmiddels maken de bewoners al enige tijd gebruik van de nieuwe lift die feestelijk werd geopend. ‘’We wilden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de dag dat de lift in gebruik werd genomen, bestuurde een liftgirl de lift naar de juiste etage voor de bewoners en kreeg iedereen een bloemetje.’’

Ben je benieuwd hoe je M-Use® kunt toepassen in jouw VvE? Neem dan contact op met een van onze liftspecialisten.

Vast in de lift: wat nu?

De alarmknop indrukken

Natuurlijk schrik ik even. Ik woon op de vierde verdieping en zweef nu ergens tussen de tweede en derde. Ik pak mijn mobiel uit mijn broekzak. Geen bereik. Ik heb misschien al wel honderden ritjes in de lift gemaakt. Ga ik nu echt op die alarmknop drukken? Ik roep een paar keer, zonder te weten naar wie precies. Ik leg mijn duim tegen de knop en houdt ‘m voor ongeveer vijf seconden vast. Het alarm rinkelt flink. Ik wacht.

Het eerste contact met de servicemedewerker

‘Je spreekt met Emma,’ klinkt het vriendelijk uit de kleine speaker. Ik vertel dat de lift is stilgevallen. Emma stelt zich voor als servicemedewerker in het callcenter van Mitsubishi. ‘Wat vervelend. Hoe gaat het?’ vraagt ze. Ik vertel dat ik even schrok, maar rustig ben. ‘Heel goed, we gaan het snel oplossen. Meestal is er binnen een uur een monteur, maar vaak is dat al sneller. ’ Het stelt me gerust. Ze noteert mijn naam en zegt dat ze snel weer contact opneemt. Het spreekluistersysteem checkt zichzelf door een pieptest iedere drie dagen, dus dat valt niet zomaar uit. Ik kan altijd weer contact opnemen als dat nodig is. Dan hangt ze op.

De rol van de servicemedewerker

In het callcenter heeft Emma via een gesproken melding te horen gekregen op welke locatie de lift stilstaat en om welke lift het gaat. De reden van het stilvallen verschilt. Het kan zijn dat de deuren een tik hebben gehad en daardoor in de veiligheidsstand zijn geschoten. Of dat de lift door een mankement in storingsmodus komt waardoor de motor stopt met draaien. Emma kijkt in het systeem welke monteur het snelst ter plaatse kan zijn. Ze belt hem op en vertelt waar hij naartoe moet.

De oproep van de monteur

De betreffende monteur is Henk. Hij laat een andere onderhoudsklus even voor wat-ie is en leest op afstand de storing alvast uit. Dat is handig omdat hij dan direct de juiste onderdelen mee kan nemen om de storing te verhelpen, mocht hij die bij zich hebben. Hij laat Emma weten dat hij er over een half uur is.

Waarom de lift nooit helemaal naar beneden kan vallen

De speaker kraakt weer. Het is Emma. Ze vertelt dat de monteur onderweg is en polst weer of alles naar omstandigheden goed gaat. Dat is zo, maar wel vraag ik me af of de lift naar beneden kan vallen. Emma stelt me gerust en vertelt dat de liftkabels goed vastzitten. Als 9 van de 10 kabels het zouden begeven, is die ene overgebleven kabel nog sterk genoeg om de lift te dragen. Daarnaast wordt de lift bij het bereiken van een te hoge snelheid vastgezet in een veiligheidsvang. De lift zit dan muurvast.

Het werk van de monteur op locatie

Via een QR-code leest Henk de lift ook ter plaatse uit. Via de app van Mitsubishi geeft hij door aan de logistieke afdeling welk onderdeel nodig is. Dit haalt hij later die dag op zodat het probleem zo snel mogelijk is verholpen. Het is onderdeel van het onderhoudscontract, de klant zal geen rekening zien. Maar eerst haalt Henk de lift uit de veiligheidsmodus.

Na een half uur sta ik weer buiten

Ik hoor de stem van de monteur door de liftschacht. Al snel komt de lift in beweging. De deuren gaan open en ik sta weer buiten. De monteur polst nog even of alles goed gaat. Ik knik en bedank hem. Ik ga met de trap naar de vierde verdieping. De stress van de lange werkdag is wat gezakt. Als ik onze voordeur open, prikkelt de geur van eten mijn reukorgaan. ‘Waar bleef je?’, klinkt het vanuit de woonkamer.

Meer informatie over liftservice Lees meer over liftonderhoud

Onze Corporatielift is dé lift voor woningcorporaties: 7 redenen waarom

1 – De Corporatielift heeft een lange levensduur (TCO)

Over een periode van 20 jaar heeft de lift een voordelige TCO. Zowel in aanschaf als de verwachte liftprestaties. Door de lage productie- en onderhoudskosten, remote monitoring en opbouw in de schacht is de levenscyclus van de Corporatielift voordeliger dan concurrerende modellen in de markt. Dat voorkomt verrassingen en houdt servicekosten voorspelbaar.

2 – De Corporatielift is levensloopbestendig

Een levensloopbestendige lift betekent het aan kunnen blijven passen van de lift op de gebruiksbehoefte. Daarom zijn in de liftkooi en het bedieningspaneel al verschillende voorbereidingen getroffen. Denk aan het eenvoudig kunnen plaatsen van een uitklapstoeltje. Levensloopbestendigheid is ook steeds belangrijker omdat ouderen langer thuis blijven wonen in wooncomplexen. Lees meer over het belang van verticale mobiliteit door vergrijzing.

3 – De Corporatielift zorgt voor tevreden bewoners

Tevreden bewoners – het doel van veel woningcorporaties. Met de lift als belangrijke factor. Boodschappen tillen naar de zevende verdieping is niet voor iedereen weggelegd. Daarom hebben we de Corporatielift zo betrouwbaar mogelijk gemaakt. We gebruiken alleen materialen en onderdelen van goede kwaliteit. Ook wat betreft de vrij verkrijgbare componenten.

4 – De Corporatielift heeft vrij verkrijgbare componenten

Het belangrijkste voordeel van vrij verkrijgbare liftcomponenten is dat elke onderhoudspartij het onderhoud kan uitvoeren. Dit voorkomt problemen met niet (meer) leverbare onderdelen en verkort levertijden. Prettig als de lift onverhoopt even niet doet wat ‘ie moet doen. Daarnaast kan je gebruik blijven maken van de meest innovatieve liftcomponenten.

5 – De Corporatielift is duurzamer in vergelijking met andere liften

Als woningcorporatie bijdragen aan een beter milieu? Om grondstofgebruik en verspilling te minimaliseren produceren we de Corporatielift volgens de LEAN principes. Dit leidt tot 25% minder materiaalgebruik. Daarnaast minimaliseert de lift het energieverbruik door licht- en besturingssystemen zoveel mogelijk uit te schakelen op momenten dat de lift stilstaat.

6 – De Corporatielift is veelzijdig en veilig

In vergelijking met de reguliere MOVE lift is de Corporatielift aan te passen aan kleinere schachtmaten. Dit maakt de lift geschikt voor de vervanging van liften bij bestaande bouw. Daarnaast is het mogelijk een systeem voor toegangscontrole in de lift te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van pasjes of chips in sleutelhangers, zodat niet zomaar Jan en alleman gebruik kan maken van de lift.

7 – De Corporatielift is extra stevig en robuust

De lift heeft extra stevige en robuuste storingsgevoelige onderdelen. Zoals plafonds en deuren die tegen een stootje kunnen. Zo kunnen onderdelen minder snel kapot gaan of kapotgemaakt worden.

 

 

Meer informatie over de Corporatielift

Balanceren op een dikker koord van besluitvoering wat betreft de lift? Ontdek of de Corporatielift bij je past. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs of lees meer op de pagina van de Corporatielift.

Meer informatie over de Corporatielift Vrijblijvend contact opnemen

Gemengd wonen en het gebruik van de lift

Hoe gemengd wonen precies werkt: in het kort

Een gemengd complex heeft ook een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat is wettelijk verplicht. Daarin zitten de eigenaren van de koopappartementen én de woningcorporatie die appartementen verhuurt. De woningcorporatie behartigt de belangen van de huurders. Die zitten zelf niet in de VvE. In de jaarlijkse ledenvergadering van de VvE worden besluiten genomen over bijvoorbeeld het herstellen of vervangen van het dak. Of het onderhoud van de lift.

Het lastige speelveld van besluitvoering

De structuur van gemengd wonen lijkt overzichtelijk. Maar het zorgt vaak voor uitdagingen, blijkt uit onderzoek (pdf). De complexiteit heeft iets weg van een volleybalwedstrijd waarin de eigenaren van appartementen volleybalregels hanteren en de huurders voetvolleyregels. Met de woningcorporatie als scheidsrechter ertussen in. Het doel is hetzelfde: de bal moet naar de overkant. Maar de spelers kunnen niet op dezelfde regels worden aangesproken. Zo is het ook in een gemengd wooncomplex. Dit kan leiden tot onduidelijkheden en lastige besluitvoering. Zoals bijvoorbeeld over onderhoud of renovatie van de lift.

Tips over liftgebruik bij gemengd wonen

Huurders kunnen zich door het moeilijke speelveld slecht vertegenwoordigd voelen in het complex. Zeker als er problemen zijn in het gebouw, zoals storingen of kapotte onderdelen in de lift. In de praktijk blijkt dat huurders zich dan met de nek aangekeken voelen door kopers. Zowel kopers als huurders voelen zich vaak in situaties onmachtig omdat in veel gevallen de grooteigenaar en VvE naar elkaar wijzen. We geven een aantal tips om eventuele spanningen over het liftgebruik te voorkomen.

icoon met planningsoverzichtNeem de lift op in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het gebouw. In dit plan staat welk onderhoud de komende jaren nodig is en wat de kosten hiervan zijn.  Dit schept duidelijkheid en voorkomt verrassingen voor onverwachte kosten, wat kan leiden tot een ingewikkelde stemming. Lees meer over het opstellen van een MJOP.

icoon vervangen onderhoudGoed onderhoud voorkomt problemen. In de praktijk blijkt dat de complexe structuur in gemengde complexen leidt tot lange communicatielijnen. Dit zorgt voor ergernis en vertraging na bijvoorbeeld een reparatiemelding over een kapotte lift. Goed onderhoud verkleint de kans op storingen en andere problemen. Onze servicemonteurs weten precies wat te behandelen en wanneer. Wisselen van onderhoudspartij?

Kies voor een veilige lift. Weleens gedacht aan een systeem voor toegangscontrole bij de lift? Dit werkt op basis van het intoetsen van een bepaalde code zodat niet zomaar iedereen de lift kan gebruiken. Het systeem kan ook gericht naar bepaalde verdiepingen sturen. Dit verkleint de kans op onderlinge verwijten tussen eigenaren en huurders. Deze oplossingen zijn bijvoorbeeld mogelijk in onze nieuwe Corporatielift.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Verminder de kans op spanningen tussen appartementseigenaren en huurders met betrekking tot de lift door de lift op te nemen in het MJOP, goed onderhoud uit te voeren en te kiezen voor een veilige lift. Onze adviseurs denken graag vrijblijvend met je mee over wat we precies voor jou kunnen betekenen. Neem contact met ons op of lees meer over liftonderhoud.

Vrijblijvend contact opnemen Onderhoudsbrochure

Liftgebruik in hotels: de dans tussen veiligheid en tevredenheid

De invloed van de coronamaatregelen op hotels

Hotels zijn open voor eigen gasten. Beter gezegd: alle logiesvormen zijn open. Hotels mogen namelijk hun eigen eet- en drinkgelegenheid openhouden voor gasten die overnachten. Er is geen vorm van bediening en na 20.00 uur is het schenken van alcohol niet toegestaan. Verder gelden de afstandsregels die eerder al in de horeca golden. Wat betekent dat voor het liftgebruik?

Omgaan met drukte bij de lift tijdens piekmomenten

Ook een magere bezetting zorgt voor piekmomenten. Juist nu er minder mensen tegelijk met de lift mogen. Denk aan het in- en uitchecken en het ontbijt. Al snel ontstaan er rijen voor de lift. Dit kan leiden tot lastige situaties. De klant is koning – dat weet elke hoteleigenaar. Maar wel eentje die deze dagen extra goed moet luisteren. Het zorgt niet alleen voor vertraging, het vergroot ook het besmettingsgevaar. Het is belangrijk als hotel hierop in te spelen. Er zijn een aantal adviezen.

Wat je als hoteleigenaar nu al kunt doen

De adviezen zijn vast al bekend. Toch staan we er nog even bij stil, zodat de lift op een veilige manier in beweging blijft.

Handmatig reinigen van de lift kost veel tijd

We horen vaak dat er veel tijd zit in het handmatig reinigen van de lift met sprays. Dat is niet alleen zonde van de tijd. Het gaat ook nog eens ten koste van de beschikbaarheid van de lift. Extra vervelend, omdat juist die beschikbaarheid onder druk staat. Wil je als hoteleigenaar minder tijd kwijt zijn aan dit soort werkzaamheden én de lift veiliger maken? Ontdek ons nieuwe ventilatiesysteem M-Care® ASPRA. Ook met het oog op de toekomst. Uit onderzoek blijkt namelijk dat luchtdeeltjes die vrijkomen door hoesten en praten tot wel dertig minuten in liften kunnen blijven hangen.

Ons nieuwe ventilatiesysteem

Een lift die automatisch gereinigd wordt tijdens gebruik? Wat leidt tot een hogere beschikbaarheid, minder wachtrijen en het allerbelangrijkste – blije gasten? M-Care® ASPRA draagt hieraan bij. Ons nieuwe ventilatiesysteem ventileert en reinigt lucht actief en doodt tot 99% van de virussen en bacteriën in de lucht. Als hoteleigenaar of ontwikkelaar een fijne wetenschap. Het systeem is te gebruiken in bestaande liften. En te implementeren in nieuwe. We ontwikkelden het systeem samen met VFA Solutions. Lees meer over de samenwerking.

Meer informatie over M-Care® ASPRA

Benieuwd wat ons nieuwe M-Care® ASPRA systeem voor de liften in jouw hotels kan (gaan) betekenen? Lees meer op onze M-Care pagina of neem gerust contact met ons op. Zo leidt ook jij straks de dans tussen veiligheid en tevredenheid op het gebied van liftgebruik in goede banen. Nu én in de toekomst.

Vrijblijvend contact opnemen M-Care pagina

 

Liftonderhoudscontract: overstappen of niet? 5 tips!

1. Check je opzegtermijn

Voordat je wilt gaan overstappen is het goed om te kijken naar je huidige contract. Controleer de looptijd, verlenging en de opzegtermijn. Hieruit zal blijken of het mogelijk is om over te stappen. Als je gaat overstappen zijn dit ook belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe contract.

2. Breng alles helder in kaart

Ga van te voren na waarom je wilt overstappen. Bespreek dit met het bestuur en schrijf je redenen op. Heb je het idee dat je teveel betaalt? Of is het contact met de onderhoudspartij niet naar wens? Om de juiste beslissing te nemen en de juiste vergelijking te maken dien je alles helder in kaart te brengen.

3. Wat moet je regelen?

Overstappen van onderhoudspartij is in de praktijk meer dan alleen wat papierwerk. Het is van groot belang dat jullie storingsdienst binnen de VvE op de hoogte is van een nieuwe storingsopvolging. Je dient te beginnen met de spreekluisterverbinding te controleren. Houdt er rekening mee dat deze moet worden omgeprogrammeerd of in sommige gevallen volledig moet worden vervangen. Kies je voor Mitsubishi? Dan nemen we dit voor je uit handen.

4. Actualiseer je huidige contract

Wil je jouw contract actualiseren bij je huidige onderhoudspartij? Maak dit bespreekbaar bij je contactpersoon. Als je al een geruime tijd bent aangesloten bij een partij, zijn er mogelijkheden om verder te kijken dan een verlenging onder dezelfde voorwaarden. Door nieuwe ontwikkelingen in de markt zoals remote monitoring is er tegenwoordig onderhoud mogelijk op afstand. Zo zijn we storingen voor en zijn er geen onnodige onderhoudsbeurten meer.

kosten liftonderhoud

5. Vergelijk je offertes

Voordat je definitief de knoop doorhakt, is het belangrijk dat je de juiste vergelijking maakt. Als je een beslissing maakt rondom liftonderhoud is het goed om technische kennis in huis te hebben. Er zijn grote verschillen die in de praktijk toch anders blijken te zijn. Kijk daarom goed naar de voorwaarden en risico’s. Hoe hoog is je eigen risico, wat zijn de voorrijkosten en wat is nog meer inbegrepen? Vergelijk het juiste type contract en maak dan een keuze.

Hoe tevreden zijn andere VvE’s over hun liftonderhoud?

VVEO deed vorig jaar onderzoek naar tevredenheid over liftonderhoud onder 1176 bestuurders en beheerders van Nederlandse VvE’s. Dit leverde interessante inzichten op. Bijvoorbeeld over het liftonderhoudscontract en de kosten van liftonderhoud. Weet jij wat je jaarlijks kwijt ben aan liftonderhoud? En wat vinden VvE’s van hun onderhoudspartij? Bekijk de resultaten van het onderzoek en ontdek waar jij staat met jouw VvE.We bundelen onze krachten met specialist in luchtzuivering VFA

Uniek in de markt

ASPRA luchtreiniging doodt én vangt virussen en overige luchtvervuiling in de luchtreiniger zelf. We zijn de enige die de technologie toepast op liften. We maken gebruik van de techniek om op die manier elke klant kwalitatief gezien de beste oplossing te bieden. Precies zoals je van ons gewend bent en in lijn met onze hoogwaardige kwaliteit. Het systeem is eenvoudig en snel op liften te monteren. Zowel in bestaande als nieuwe liften.

CEO Eliane Khoury van VFA‘Door onze krachten te bundelen, helpen we de maatschappij door kleine ruimtes als de lift van schone lucht te voorzien.’

CEO Eliane Khoury.

Over de ASPRA technologie

De ASPRA technologie is een innovatief reinigingssysteem met gesloten ionisatie techniek: het positief elektrisch laden en filteren van aerosolen, deeltjes en moleculen. Het verwijdert schadelijke stofdeeltjes als fijnstof uit de lucht. Daarnaast vermindert en voorkomt de technologie de verspreiding van onder andere chronische ziekten, nare geuren of infectie-uitbraken.

Hoe de technologie precies werkt

De ASPRA technologie leidt schadelijke door de lucht gedragen deeltjes en aerosolen door een elektrisch veld. Het apparaat laadt de luchtdeeltjes op, waardoor het mogelijk is om een open structuur status filter – een collector genaamd – te gebruiken in plaats van een dicht filter. Vervolgens worden die deeltjes afgevangen en uit de lucht verwijderd. Dit verkleint het risico op verspreiding van virussen. Apparaten met de ASPRA technologie gebruiken aantoonbaar minder energie voor het verplaatsen van de lucht door de collector heen. Wat maakt de technologie verder nog uniek?

De voordelen van ASPRA technologie ten opzichte van andere technieken

Uit TNO-onderzoek blijkt dat de elektrostatische luchtreiniger met ASPRA technologie het hoogste afvangstrendement heeft ten aanzien van stofdeeltjes. Met andere woorden: de technologie is in vergelijking met andere technieken die gebruik maken van een HEPA-filter beter in staat kleine luchtdeeltjes als PM10, PM2.5, PM1 en ultrafijnstof te filteren en gelijktijdig de bio-aerosolen te deactiveren. En dus ook virussen. Het apparaat deactiveert en vangt namelijk tot 99% van de virussen en overige bio-aerosolen. Juist daarom gingen we de samenwerking aan.

De technologie heeft daarnaast nog een aantal voordelen: ‘Het is een duurzame en energiezuinige oplossing,’ vertelt Khoury. ‘Zo genereert de open structuur van het filter tot 80% minder drukval (luchtweerstand red.) dan andere technieken met dichte textielfilters. Dit garandeert een continue luchttoevoer en de ionisatie voorkomt microbiologische groei op de filters.’

Van ziekenhuis tot sportschool: hier vind je de technologie

Verpleegster met ziekenhuisbed in lift

‘ASPRA technologie wordt al jaren onder meer toegepast in ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, kantoren en distributiecentra’, vertelt Khoury verder. Het onderstreept de missie van VFA: overal schone lucht. Nu misschien wel belangrijker dan ooit. Ook in andere binnenruimtes waar veel mensen tegelijk zijn, heeft de technologie zijn weg gevonden. Zoals bij deze sportschool in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Waarom de technologie belangrijk is in een lift

Als je kucht, lacht of praat verspreid je vochtdruppeltjes in de lucht. Die druppeltjes kunnen drager zijn van virussen en ziektekiemen. Zoals het coronavirus. Uit onderzoek blijkt dat die door de lucht gedragen deeltjes tot wel 30 minuten in een lift kunnen blijven hangen. Dat maakt goed ventileren cruciaal. Huidige ventilatierichtlijnen zijn vaak niet voldoende in de strijd tegen virussen. Daarom ontwikkelden we samen met VFA het M-Care® ASPRA systeem.

Toepassing van ASPRA in liften: het M-Care® ASPRA systeemUitleg ASPRA technologie

We willen graag dat liften zo veilig mogelijk gebruikt kunnen worden. Nu en in de toekomst. Door gebruik te maken van de ASPRA technologie ventileert ons nieuwe ventilatiesysteem actief gereinigde lucht en doodt tot 99% van de virussen en bacteriën. Het systeem is te gebruiken in nieuwe en bestaande liften. Meer weten?

Meer informatie over M-Care® ASPRA Vrijblijvend contact opnemen

 

Vergrijzing vergroot het belang van verticale mobiliteit

Vergrijzing: waar hebben we het precies over?

Nederland vergrijst steeds verder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ongeveer 19% van de bevolking 65 jaar of ouder is. En dit percentage blijft oplopen. De verwachting is dat in 2035 een kwart van de bevolking – oftewel: 4,5 miljoen – 65-plusser is. Ouderen zijn honkvast en gehecht aan hun woning of woonomgeving. Vaak wonen ze tientallen jaren op dezelfde plek, ook omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om langer thuis te blijven wonen.

Waarom verticale mobiliteit in wooncomplexen belangrijk is

Speciale voorzieningen of aanpassingen stellen mensen in staat langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van beugels in de douche of het toilet. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat traplopen een grote rol speelt in het wel of niet thuis blijven wonen. Ouderen vinden het belangrijk om vanuit de woonkamer zonder traplopen in de keuken, badkamer, slaapkamer of het toilet te kunnen komen. In wooncomplexen is dit vaak het geval.

Aan woningcorporaties de taak hier rekening mee te houden in de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Ook als het gaat om de algemene veiligheid in het gebouw. En natuurlijk op het gebied van verticale mobiliteit: de lift.

Wat belangrijk is bij een lift voor woningcorporaties

Extra stevige en robuuste storingsgevoelige onderdelen.
Zoals bijvoorbeeld deuren en plafonds. Zodat de onderdelen minder snel kapot gaan of kapotgemaakt kunnen worden.

 

Vrij verkrijgbare liftcomponenten.
Dit soort componenten zijn toepasbaar op meerdere merken en type liften. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om zonder problemen te wisselen van onderhoudspartij in de exploitatiefase.

 

Veiligheid en beveiliging.
Een systeem voor toegangscontrole bij de lift. Vaak op basis van het intoetsen van een bepaalde code. Zodat niet zomaar iedereen de lift kan gebruiken.

 

Een voordelige levensduurcyclus.
Een betaalbare aanschaf en een voordelige levensduurcyclus over een periode van 20 tot 30 jaar zijn natuurlijk ook belangrijk. Dat voorkomt verrassingen en houdt servicekosten voorspelbaar.

 

De levensloopbestendigheid van een lift.
Levensloopbestendigheid is de mogelijkheid om de lift aan te kunnen blijven passen op de gebruiksbehoefte. Denk aan een uitklapstoeltje of liftknoppen vanuit een rolstoel kunnen bedienen. Belangrijk in het kader van vergrijzing.

 

Mede op basis van deze punten ontwikkelden we samen met een onafhankelijke adviseur en een woningcorporatie de Corporatielift. Benieuwd wat we met de Corporatielift voor jouw woningcorporatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend contact opnemen

 

De Corporatielift: een lift speciaal voor woningcorporaties

Een betrouwbare lift met extra robuuste deuren en een vandaalbestendig plafond, voorzien van een energiezuinig LED-paneel: dat is onze nieuwe Corporatielift. De liftkooi en bediening zitten zo in elkaar dat de lift met het oog op de toekomst levensloopbestendig is. Nieuwsgierig? Lees meer over onze nieuwe lift.

Meer informatie over de Corporatielift